ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Διαγωνισμός για την ανάδειξη του κτήματος Τατοϊου
Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (ΟΡΣΑ) προσκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου "Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη  του ΟΡΣΑ στην εκπόνηση του Σχεδίου Γενικής Διάταξης για την προστασία και την ανάδειξη του Κτήματος Τατοϊου" προϋπολογισμού δαπάνης 60.000,00 ευρώ.

13/05/2011
BACK TOP OF THE PAGE