ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Σχετικά με την κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Α' Νεκροταφείο
Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει ζητήσει να γνωμοδοτήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων για την κατασκευή του υπόγειου χώρου στάθμευσης στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας. Οι εργασίες θα προχωρήσουν μόνον εφόσον το Δ.Σ. του Δήμου Αθηναίων ζητήσει τη συνέχιση του έργου.

Η δημοπράτηση του έργου έχει γίνει από το 2002, έχοντας όλες τις εγκρίσεις κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η ανάθεση του έργου έγινε το 2005 με σύμβαση παραχώρησης. Με το αρ.6105/29-08-2008 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων εγκρίνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη φάση κατασκευής, ενώ με το αρ.7310/13-10-2008 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων εγκρίνεται η Οριστική Κυκλοφοριακή Μελέτη του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων της Πλατείας του Α΄ Νεκροταφείου.

H καθυστέρηση υλοποίησής του οφείλεται σε προσφυγές κατοίκων της περιοχής: στις 14/03/2008 προς την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απορρίφθηκε με την αρ. 592/2008 Απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας και στις 30/09/2009 ενώπιον της Επιτροπής Αναστολών του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, που επίσης απορρίφθηκε με την 605/2009 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Στις 27/09/2010 κοινοποιήθηκε στις υπηρεσίες του Υπουργείου από την Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας έγγραφο με το οποίο η Ειδική Γραμματέας διαβιβάζει στη Γενική Γραμματεία Χωροταξίας υπόμνημα 157 κατοίκων της περιοχής Μετς για ανάκληση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και τις θετικές γνωμοδοτήσεις των υπηρεσιών για τις κυκλοφοριακές συνδέσεις του γκαράζ, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχει προηγηθεί ολοκληρωμένη πολεοδομική και κυκλοφοριακή μελέτη στην περιοχή. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα πραγματικά στοιχεία, καθώς και από την 08/07/2010 τεχνική έκθεση του Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, η υλοποίηση του υπόγειου χώρου στάθμευσης θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μ.Π.Ε., όπου οι θέσεις εισόδων – εξόδων έχουν μελετηθεί και σχεδιαστεί έτσι ώστε η κυκλοφορία να γίνεται χωρίς περιπορείες και επιβάρυνση του τοπικού οδικού δικτύου σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής με αποτέλεσμα κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό όφελος της περιοχής.

Μετά την περαίωση του έργου η ισόγεια επιφάνεια της πλατείας, για την οποία υπάρχει μέριμνα υψηλής φύτευσης, αποδίδεται σε κοινή χρήση στο Δήμο, ενώ μετά τη λήξη του χρόνου παραχώρησης ολόκληρος ο σταθμός μπορεί να αποδοθεί στο Δήμο, έτοιμος για τη συνέχιση της λειτουργίας του.

Δελτίο τύπου 14.3.2011

15/03/2011
Αντίλαλος

Η κινητοποίηση κατοίκων και φορέων στις 14.3.11 ήταν καθοριστική για να μην ξεκινήσει η κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ στην πλατεία του Α’ Νεκροταφείου.

BACK TOP OF THE PAGE