ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Σχετικά με τα νέα σχέδια για τον Υμηττό
Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Υμηττού

Πριν λίγες μέρες, η νέα Εκτελεστική Επιτροπή (Ε. Ε) του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας (Ο.Ρ.Σ.Α) εισηγήθηκε την τροποποίηση του ισχύοντος από το 1978 Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) «περί προστασίας του Υμηττού». Μέχρι την ώρα που γράφεται το κείμενο αυτό, δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί και ανακοινωθεί το τι ακριβώς αποφάσισε η νέα Ε.Ε του ΟΡΣΑ. Σύμφωνα ωστόσο με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το νέο Π.Δ. θα είναι αυστηρότερο του ισχύοντος, εφ’ όσον προβλέπει συρρίκνωση των ορίων της Β’ Ζώνης προστασίας και επέκταση των ορίων της Α΄ Ζώνης.

Υπενθυμίζουμε ότι πριν ένα χρόνο περίπου, το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ είχε εξαγγείλει αντίστοιχα «αυστηρότερα» μέτρα για τον Υμηττό, πλην όμως τον περασμένο Αύγουστο, η τότε Ε.Ε του ΟΡΣΑ είχε αποφασίσει στα πλαίσια της τροποποίησης του ισχύοντος Π.Δ κάποιες εντελώς απαράδεκτες ρυθμίσεις οι οποίες, ευτυχώς κατέρρευσαν μαζί με την κατάρρευση της τότε κυβέρνησης.

Κοινωνικές αντιδράσεις
Ενάντια στα σχέδια που εξυφαίνονται για τον Υμηττό, αναπτύχθηκε τα προηγούμενα χρόνια
ένα σημαντικό, αυτόνομο κίνημα πολιτών, υπερβαίνοντας τις διαχωριστικές κομματικές γραμμές, το οποίο αντέτεινε την απόλυτη προστασία του Υμηττού με την κατάργηση της
Β΄ Ζώνης και την επέκταση των ορίων της Α’ Ζώνης προστασίας μέχρι τα όρια των Ρυμοτομικών Σχεδίων των Δήμων που περιβάλλουν τον Υμηττό (με εξαίρεση σε κάποιες περιοχές, όπως Γουδή κ.ά).
Παράλληλα, διαμορφώθηκε ένα συντηρητικό «μέτωπο» κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων (διαπερνώντας οριζόντια όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα και δημοτικά συμβούλια των γύρω δήμων), το οποίο ζητούσε την διατήρηση και την επέκταση των προνομίων που είχαν εξασφαλίσει κάποιοι με νομότυπες ή αυθαίρετες διαδικασίες, όσον αφορά τις Χρήσεις Γης και τους Όρους Δόμησης στον Υμηττό, ακόμη και αν αυτοί οι «κάποιοι» ήταν διακατέχοντες ή καταπατητές μικρότερων ή μεγαλύτερων εκτάσεων του Υμηττού. Με τους προαναφερόμενους, συμπαρατάχθηκαν και κάποιοι «επενδυτές», αγοραστές φτηνής γεωργικής ή και δασικής γης στον Υμηττό, οι οποίοι ενδιαφέρονταν για την «αξιοποίηση» και την άμεση πρόσβαση στα «οικόπεδά τους», μέσω νέων αυτοκινητόδρομων.

Νέοι αυτοκινητόδρομοι
Το ζήτημα της κατασκευής νέων αυτοκινητόδρομων, ειδικότερα στον Υμηττό, αποτέλεσε
ένα σημείο αιχμής το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το κίνημα των πολιτών έθεσε ως προϋπόθεση της απόλυτης προστασίας του Υμηττού, την αποτροπή της ύπαρξης και λειτουργίας στον Υμηττό νέων οδικών αξόνων, επιφανειακών ή υπόγειων. Ταυτόχρονα, ένα μέρος του κινήματος αυτού, εκτιμώντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα το οξυμένο κυκλοφοριακό πρόβλημα κάποιων περιοχών στις οποίες υπάρχει υπέρμετρη διαμπερής κυκλοφορία οχημάτων (Καισαριανή – Ηλιούπολη – Αργυρούπολη), αναζήτησε και κατέθεσε εναλλακτικές προτάσεις που αφορούν και τον λεγόμενο «ενδιάμεσο οδικό δακτύλιο», ο οποίος θεωρείται αναγκαίος για την αντιμετώπιση του συνολικού κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας.

Σήμερα, το όλο ζήτημα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Η νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, προσανατολίζεται σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες (και όχι μόνο), στην κατάργηση ενός μέρους των νέων αυτοκινητόδρομων που είχε προγραμματίσει η προηγούμενη κυβέρνηση, (Ανατολική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού πάνω από Κορωπί,
Σήραγγα Σακέτα – Κάμπος Μεσογείων – Ραφήνα). Το ΥΠΕΚΑ προγραμματίζει την κατασκευή μιας υπόγειας Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου πάνω από την Καισαριανή, τον Βύρωνα την Ηλιούπολη και την Αργυρούπολη, με κατάληξη τον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, καθώς και την σύνδεση της Δυτικής Περιφερειακής με την Λεωφ. Ούλαφ Πάλμε, υπογείως, μέσω της Πανεπιστημιούπολης.
Η λύση αυτή εμφανίζεται ως «Σολομώντεια» εφ’ όσον, αφ’ ενός υποτίθεται ότι θα αντιμετωπίσει κάποια οξυμένα σήμερα κυκλοφοριακά προβλήματα, αφ’ ετέρου θα γίνει με την μέθοδο της ΣΔΙΤ δηλαδή θα εξασφαλίσει σε κάποια «κοινοπραξία» εισπράξεις νέων διοδίων για αρκετές δεκαετίες. Παράλληλα, θα αφήσει ανοικτό το πεδίο για μελλοντική
«αξιοποίηση» και δόμηση εκτεταμένων τμημάτων του χώρου του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού, στον οποίο θα καταλήγει η Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρος Υμηττού.
Από πουθενά ωστόσο δεν προκύπτει η αναγκαιότητα για αυτόν τον νέο υπόγειο αυτοκινητόδρομο των 11,5 περίπου χιλιομέτρων, αν ο χώρος του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού μετατραπεί σε πάρκο υψηλού πράσινου και αν ο ενδιάμεσος οδικός δακτύλιος της πρωτεύουσας ολοκληρωθεί στην προβλεπόμενη από το ισχύον Ρυθμιστικό Σχέδιο θέση, συνδέοντας υπογείως την υφιστάμενη περιφερειακή Λεωφόρο Υμηττού από την περιοχή του Καρέα μέχρι την Λεωφ. Βουλιαγμένης, την Λεωφ. Αλίμου και την παραλιακή Λεωφ. Ποσειδώνος.

Χρήσεις γης
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα πληροφορίες, το νέο σχέδιο τροποποίησης του Π.Δ προστασίας του Υμηττού που ενέκρινε η νέα Ε.Ε του ΟΡΣΑ, διατηρεί τις επιτρεπόμενες σήμερα χρήσεις γης για «κοινωφελείς εγκαταστάσεις» εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας, πολιτισμού και αθλητισμού στην Α’ και Β’ Ζώνη, περιορίζοντας ταυτόχρονα την συνολική έκταση της Β’ Ζώνης, χωρίς να την καταργεί ουσιαστικά, όπως ζητούσε το κίνημα των πολιτών αλλά και ο «Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού» (ΣΠΑΥ). Επίσης το τροποποιημένο Π.Δ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον Υμηττό ως «εκτός σχεδίου περιοχή», με ειδικούς όρους δόμησης, αρτιότητα οικοπέδων κλπ.
Το κίνημα των πολιτών δεν συμφωνεί και με το νέο σχέδιο Π.Δ, γιατί αυτό σημαίνει ότι σε κάποιες περιοχές του Υμηττού, μπορούν να συνεχίσουν να χτίζονται κτιριακές «κοινωφελείς εγκαταστάσεις», είτε από δημόσιους φορείς, είτε από ιδιώτες «επενδυτές», σε εκτάσεις με αμφίβολο ιδιοκτησιακό καθεστώς (διακατεχόμενες, καταπατημένες).

Από την άλλη πλευρά, με το σχέδιο τροποποίησης του ισχύοντος ΠΔ για τον Υμηττό, φαίνεται να μην συμφωνεί και το συντηρητικό μέτωπο κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων
πού έχει συγκροτηθεί, ζητώντας να απαλλαγούν κάποιες γεωργικές και δασικές εκτάσεις από το αυστηρό καθεστώς της Α’ Ζώνης και της ένταξής τους στο καθεστώς της Β΄ Ζώνης, όπου διακατεχόμενες και μη εκτάσεις μπορεί να αποκτήσουν μεγαλύτερη εμπορική αξία και να δομηθούν εκεί «ιδιωτικές κοινωφελείς εγκαταστάσεις» (νοσοκομεία, κλινικές, εκπαιδευτήρια, ινστιτούτα, κολέγια κλπ).

Είναι χαρακτηριστικό το ακόλουθο σχόλιο εβδομαδιαίας εφημερίδας με έδρα το Κορωπί, (27.3.2010):
«Η κινητικότητα είναι πολύ μεγάλη τις τελευταίες δύο εβδομάδες για το ζήτημα των χρήσεων γης. Στο Κορωπί το ζήτημα είναι παραπάνω από φλέγον. Και δυστυχώς οι καρεκλοκένταυροι των Αθηνών με τις οικολογικές ευαισθησίες κάνουν ό,τι μπορούν να μας στραγγαλίσουν. Να στραγγαλίσουν την ανάπτυξη όλων των Κορωπιωτών για ανάπτυξη και ευημερία…Ποιοι είναι οι «ειδικοί» αυτοί που απλά τραβούν ευθείες γραμμές στους χάρτες
χωρίς καν να έχουν επισκεφτεί τις περιοχές που οριοθετούν;…Η μιλούν για τα αυθαίρετα της περιοχής μας σα να είμαστε εμείς οι μόνοι οι υπεύθυνοι γι’ αυτά;…Αλήθεια έχουν σκεφτεί ποτέ οι κύριοι στον Οργανισμό Αθήνας αλλά και το υπουργείο περιβάλλοντος ποιός ευθύνεται για την κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή μας; Και παράλληλα έχει ποτέ κάποιος απ’ αυτούς διανοηθεί, προς τα πού επιτέλους θα αναπτυχθεί το Κορωπί; ¨Η μήπως το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι τα σκίνα και οι θάμνοι;».

Αξίζει να αναφέρουμε ακόμη ότι, σύμφωνα με την «Καθημερινή» ( και τον ιστότοπο aftodioikisi.gr- 26.3.2010) «…παρέμβαση υπέρ της δημιουργίας ιδιωτικών νοσοκομείων, ερευνητικού κέντρου της Μητρόπολης Μεσογαίας και εκπαιδευτήριων στις πλαγιές του Υμηττού, καθώς και την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, έκαναν προς την Υπουργό Περιβάλλοντος οι δήμαρχοι Κορωπίου - Παιανίας - Βάρης και πολιτευτές της περιοχής Μεσογείων (Ντ. Βρεττός - βουλευτής ΠΑΣΟΚ) οι οποίοι μετέτρεψαν σε πεδίο μάχης τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, απαιτώντας να συμπεριληφθούν οι απαιτήσεις τους στο νέο σχέδιο για την προστασία του Υμηττού, που θα δοθεί για διαβούλευση τις επόμενες μέρες…»

Επίλογος
Από όσα αναφέρονται παραπάνω , είναι προφανές ότι ο ΟΡΣΑ αλλά και το ΥΠΕΚΑ βρίσκονται ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Το ζήτημα που τίθεται είναι με ποια πλευρά θα ταχθούν τελικά:
- Με την δημιουργία ενός πάρκου υψηλού πράσινου στον χώρο του πρώην αεροδρομίου Ελληνικού ή με την κατασκευή και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων;
- Με την κατασκευή νέων αυτοκινητόδρομων στον Υμηττό ή με την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων για τα κυκλοφοριακά προβλήματα της περιοχής με προτεραιότητα την ενίσχυση των δημόσιων μεταφορικών μέσων και κυρίως των μέσων σταθερής τροχιάς, των λεωφορειόδρομων, των ποδηλατόδρομων, των πεζόδρομων;
- Με τις «οικολογικές ευαισθησίες», με τους «ειδικούς», με «τα σκίνα και τους θάμνους»,ή με την επιβράβευση της αυθαιρεσίας και την «ανάπτυξη» του Κορωπιού προς τον ορεινό όγκο του Υμηττού, όπως ζητάει η τοπική δημοτική αρχή;

Ήδη με την απόφαση της νέας Ε.Ε του ΟΡΣΑ (17.2.2010) για παράταση ενός χρόνου ακόμη της αναστολής έκδοσης οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό, δίνεται η δυνατότητα σε άγνωστο αριθμό «επενδυτών» να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, αφού, σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση «από την παραπάνω αναστολή εξαιρείται η χορήγηση οικοδομικών αδειών για κοινωφελείς εγκαταστάσεις : αθλητισμού, πολιτισμού, υγείας και εκπαίδευσης που είχαν στις 22.4.08 (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της πρώτης αναστολής) έγκριση χωροθέτησής τους από τους αρμόδιους φορείς καθώς και η αναθεώρηση νομίμως ισχυουσών αδειών χωρίς αύξηση του συντελεστή δόμησης, του όγκου και του ποσοστού κάλυψης πάνω από το έδαφος της οικοδομής, εφ’ όσον έχουν την έγκριση της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, του ΥΠΠΟ και του Οργανισμού Αθήνας».

Τις επόμενες μέρες, το ΥΠΕΚΑ και ο ΟΡΣΑ είναι υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουν αν θα αντισταθούν στα ποικίλα κερδοσκοπικά συμφέροντα που επιδιώκουν την λεηλασία του Υμηττού ή θα συμβιβαστούν μαζί τους…

3.4.2010

Tηλ. Επικοινωνίας 210 9954362

9/04/2010
BACK TOP OF THE PAGE