ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
22 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Νερού
Πανεπιστήμιο Αθηνών-Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας

Το νερό αποτελεί, ίσως, το μεγαλύτερο πρόβλημα στον πλανήτη μας και δεν θα επιμείνουμε για να τεκμηριώσουμε αυτήν την άποψη, ούτε και ότι, καθημερινώς, οι ανάγκες υδατικής καταναλώσεως αυξάνουν λόγω αυξήσεως του πληθυσμού, λόγω αλλαγής των χρήσεων γης σε πιο υδροβόρες χρήσεις και λόγω βελτιώσεως του βιοτικού επιπέδου, που συνδέεται με την αύξηση της υδατικής καταναλώσεως. Από την άλλη, το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, διαμορφώνει ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες συνθήκες στις διάφορες χώρες, αναλόγως της γεωγραφικής τους θέσης, σε σχέση με τη μεταβολή της παγκόσμιας θερμοκρασίας και κυκλοφορίας των αερίων μαζών.

Επομένως, ο κόσμος αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το κομμάτι νερού από την υδρόσφαιρα, που είχε μέχρι σήμερα, το διεκδικούν και άλλες περιοχές, με τις οποίες πρέπει να μοιραστεί αυτό το κοινό αγαθό. Περισσότερο προφανές γίνεται το θέμα αυτό, χρησιμοποιώντας, ως μέσο διερευνήσεως, την παγκόσμια ρύπανση του περιβάλλοντος και, βεβαίως του υδατικού, που αποτελεί θεμελιώδες τμήμα του περιβάλλοντος και βασικό στοιχείο για τα άλλα τμήματά του.

Ανατρέχοντας την ιστορική διάσταση στη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον θα διαπιστώσουμε ότι οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ξεφεύγουν πλέον από τα στενά τοπικά πλαίσια και αφορούν μεγάλα τμήματα της γης ή και ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για τα αποτελέσματα της βιομηχανικής και τεχνολογικής επαναστάσεως του 19ου και τα 20ού αιώνα. Στη διάρκειά τους, οι επιπτώσεις στο φυσικό και ιδιαιτέρως, στο υδατικό περιβάλλον, υπήρξαν περισσότερες και πιο σοβαρές, από όσες είχαν μέχρι τότε, συσσωρευθεί σε όλη την ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών. Η Ελλάδα π.χ. δέχεται την όξινη βροχή από τη δυτική Ευρώπη και δέχεται τη σκόνη της Αφρικής. Οι επιπτώσεις από το Τσερνόμπιλ επηρέασαν μια μεγάλη περιοχή της δυτικής Ασίας και της νότιας Ευρώπης. Ολόκληρος ο πλανήτης υφίσταται τις επιπτώσεις της τρύπας του Οζοντος, του φαινόμενου του θερμοκηπίου, της κλιματικής αλλαγής κ.λπ.

Οι διεθνείς συνεργασίες στην υδατική διαχείριση έγιναν αναγκαιότητα και οι διεθνείς οργανισμοί και επιστημονικές ενώσεις ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Η Ελλάδα από επιστημονικής πλευράς, έχει να επιδείξει ένα σοβαρό έργο και την ανάληψη αρμοδιοτήτων και ευθυνών στους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό είναι το θέμα της φετινής εκδηλώσεως που θα γίνει τη Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010, ώρα 19:00 στη μεγάλη αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30), η ανάλυση του διεθνούς υδατικού προβλήματος και η γνωστοποίηση του έργου, στο πεδίο αυτό, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από την Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας.

18/03/2010
BACK TOP OF THE PAGE