ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Μια πολύτιμη βάση δεδομένων:
Το αρχείο παραδοσιακών οικισμών και διατηρητέων μνημείων του ΥΠΕΧΩΔΕ
MOnuMENTA

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.estia.minenv.gr, στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ, μπορεί κάθε πολίτης που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, να αναζητήσει και να αντλήσει πληροφορίες για 9.567 διατηρητέα κτίρια και 824 παραδοσιακούς οικισμούς, όλα κηρυγμένα από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

1/03/2007
BACK TOP OF THE PAGE