ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Σχέδιο Διάσωσης για τη Βιοποικιλότητα παρουσίασε στη Μαδρίτη το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος.
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

Το 2010, Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας, είναι και το έτος κατά το οποίο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει μία νέα, πιο αποτελεσματική, στρατηγική για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας με δεδομένη την αδυναμία επίτευξης του σχετικού στόχου για το 2010.

Με γνώμονα λοιπόν τον ραγδαίο ρυθμό απώλειας και υποβάθμισης των οικοσυστημάτων (60% παγκοσμίως τα τελευταία 50 χρόνια) και ενόψει της έναρξης στις 26.1.10 του Συνεδρίου για την Βιοποικιλότητα που διοργανώνει η Ισπανική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μαδρίτη (26-27 Ιανουαρίου), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ), στο οποίο συμμετέχει η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, παρουσίασε στις 25.1.10 στην ισπανική πρωτεύουσα ένα Σχέδιο Διάσωσης (ΣΔ) με το οποίο κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να:

1. Υιοθετήσει ένα νέο στόχο για το 2020 για να σταματήσει την περαιτέρω απώλεια βιοποικιλότητας, να κατορθώσει να αντιστρέψει την υφιστάμενη τάση και να μειώσει το οικολογικό της αποτύπωμα στα επίπεδα του 2000. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και την προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

2. Θέσει τα επίπεδα των απαραίτητων επενδύσεων για την προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας έως το 2020 καθώς και τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (μεταρρύθμιση ζημιογόνων επιδοτήσεων στη γεωργία και την αλιεία), έτσι ώστε να μετατραπούν σε πληρωμές για υπηρεσίες οικοσυστημάτων.

3. Ξεκινήσει την κατασκευή Πράσινων Υποδομών, οι οποίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2015, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην επιστροφή της άγριας ζωής στους οικοτόπούς της και προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στα ίδια τα οικοσυστήματα. Αυτό μπορεί αρχικά να γίνει με την βελτίωση της εφαρμογής των υφιστάμενων πολιτικών για την φύση και το νερό, όπως π.χ. η Οδηγία για τα Πουλιά, η Οδηγία των Οικοτόπων και η Οδηγία Πλαίσιο των Υδάτων.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να αναπτύξει νέα εργαλεία με τα οποία θα καλύψει νομικά κενά, όπως π.χ. στην προστασία των εδαφών και την αντιμετώπιση ξενικών χωροκατακτητικών ειδών.

Σε επισύναψη μπορείτε να διαβάσετε το αναλυτικό Σχέδιο Διάσωσης που παρουσίασε στη Μαδρίτη το Ευρωπαϊκό Γραφείο Περιβάλλοντος (ΕΕΒ).

Πληροφορίες:
Δάφνη Μαυρογεώργου,
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων,
Τηλέφωνο επικοινωνίας στη Μαδρίτη: 6950 614100
210 3225245, sfyp@ellinikietairia.gr

26/01/2010
BACK TOP OF THE PAGE