ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Προτεραιότητες και Δ.Σ. Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Με όραμα και στόχο ένα νέο μοντέλο για την Αττική, αναβαθμίζεται ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας. Ο Οργανισμός θα αναβαθμιστεί σε μια νέα «πράσινη» δεξαμενή σκέψης και δράσης.
Για τον σκοπό αυτό βασικές προτεραιότητες του ΟΡΣΑ καθορίζονται οι εξής:

1. Συντονισμός με τους Δημόσιους Φορείς και συμμετοχή των πολιτών στην διαδικασία λήψης αποφάσεων.
2. Αποτροπή της επέκτασης του αστικού ιστού, αναθεώρηση της πολιτικής για την κινητικότητα της Αττικής, με αποφασιστική στροφή στη δημόσια συγκοινωνία και προστασία των φυσικών και των αδόμητων χώρων της πόλης.
3. Διαμόρφωση προγράμματος αντιπυρικής προστασίας των δασών της Αττικής υπό την αιγίδα του ΥΠΕΚΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
4. Δημιουργία μητροπολιτικών πάρκων, αποτελεσματική θεσμική θωράκιση και οικολογική διαχείριση των ορεινών όγκων, αναβάθμιση της προστασίας του θαλάσσιου μετώπου, εφαρμογή προγράμματος οικολογικής αναβάθμισης σε τμήματα του αστικού ιστού που είναι σε κρίσιμη περιβαλλοντική κατάσταση.
5. Προστασία γης υψηλής παραγωγικότητας και ανάδειξη τοπικών προϊόντων.
6. Περιβαλλοντική πληροφόρηση για την πόλη.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΡΣΑ που ορίζονται από το ΥΠΕΚΑ είναι:
Πρόεδρος, Γιάννης Πολύζος, αντιπρύτανης ΕΜΠ
Αντιπρόεδρος, Δανάη Αντωνάκου, αρχιτέκτονας μηχανικός
Μέλος, Μαντουβάλου Μαρία, ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ
Μέλος, Νάντσου Θεοδότα, υπεύθυνη πολιτικής WWF

Από το Γραφείο Τύπου
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2010

7/01/2010
BACK TOP OF THE PAGE