ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Απόφαση ΣτΕ για ανακατασκευή διατηρητέων κτηρίων
MOnuMENTA

H υπ΄ αριθμ. 3178/2009 απόφασή του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,  κρίνει ότι σε περίπτωση κατεδάφισης διατηρητέου κτιρίου με υπαιτιότητα της Διοίκησης, η Πολιτεία οφείλει να το ανακατασκευάσει με δικές της δαπάνες. Ειδικότερα, η Διοίκηση μπορεί να επιβάλει στον ιδιοκτήτη κτιρίου, που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ή ευρίσκεται μέσα σε παραδοσιακό οικισμό, την υποχρέωση αποκατάστασης στοιχείου του (σσ: τμήματός του) ή και ολικής ανακατασκευής του, με δική του, κατ΄αρχήν δαπάνη, ανεξαρτήτως αιτίας, στην οποία οφείλεται η αλλοίωση ή η κατάρρευση ή η κατεδάφιση του κτιρίου».

Για περισσότερες πληροφορίες: www.in.gr

19/10/2009
BACK TOP OF THE PAGE