ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Νέα μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Δηλώσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά,
για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς, παρουσίασε στις 22.7.09 στην Κυβερνητική Επιτροπή και, εν συνεχεία, σε συνέντευξη τύπου, δέσμη νέων μέτρων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία.


Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Σουφλιάς, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:
«Τα τελευταία πέντε χρόνια το ΥΠΕΧΩΔΕ με συστηματική δουλειά και συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Πριν περίπου ένα χρόνο, είχα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα και τον έλεγχο και περιορισμό των εκπομπών ρύπων.
Συγκεκριμένα, το Εθνικό Σχέδιο περιλάμβανε:
- Μέτρα για τον έλεγχο των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές, όπως περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας, ανανέωση του στόλου των οχημάτων, εφαρμογή «πράσινων» δακτυλίων κ.ά.
- Μέτρα για τη βιομηχανία
- Μέτρα για την κεντρική θέρμανση
- Μέτρα για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Εν συνεχεία, συστήθηκε Ομάδα Εργασίας στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες, με στόχο την εξειδίκευση των μέτρων για τον έλεγχο των εκπομπών από τις οδικές μεταφορές.

Σήμερα εισηγήθηκα στην Κυβερνητική Επιτροπή και ενέκρινε συγκεκριμένα μέτρα για:

- Περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας.
- Ανανέωση του στόλου των οχημάτων και απόσυρση παλαιών.
- Εφαρμογή «πράσινου» δακτυλίου.

Σύμφωνα με όλες τις υφιστάμενες μελέτες αξιολόγησης των πηγών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα αστικά κέντρα προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη συνεισφορά (περισσότερο από 70%) στην ατμοσφαιρική ρύπανση την έχει η οδική κυκλοφορία κυρίως λόγω:
(α) του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού οχημάτων όλων των τύπων,
(β) του υψηλού μέσου όρου ηλικίας των οχημάτων αυτών και
(γ) των κυκλοφοριακών προβλημάτων που ανακύπτουν.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο μέσος όρος των ΙΧ αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών αγγίζει σήμερα τα 12 έτη και των βαρέων οχημάτων ξεπερνά τα 17 έτη.

Τα κύρια προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι το όζον, τα σωματίδια, το βενζόλιο και τοπικά τα οξείδια του αζώτου.
Ειδικότερα, η κυκλοφορία των πετρελαιοκίνητων επαγγελματικών οχημάτων συνδέεται κυρίως με τις εκπομπές σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου, ενώ οι εκπομπές των βενζινοκίνητων οχημάτων συνδέονται κυρίως με τις εκπομπές των υδρογονανθράκων και του μονοξειδίου του άνθρακα.

Θα σας παρουσιάσω τώρα ορισμένα ειδικότερα στοιχεία για τα νέα μέτρα. Σημειώνω εξαρχής ότι ακόμα πιο αναλυτικά, και με πίνακες, μπορείτε να τα δείτε όλα σε σημείωμα που θα σας διανεμηθεί.

α) Περιβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας
Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας, που σήμερα γίνεται μόνο με βάση τον κυβισμό του κινητήρα. Με τον νέο τρόπο η κλιμάκωση της χρέωσης των νέων τελών κυκλοφορίας βασίζεται και στον κυβισμό αλλά και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα των οχημάτων.

Τα περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (Ι.Χ., φορτηγά κτλ.).
Σημειώνεται ότι η προμήθεια του σήματος των «περιβαλλοντικών» πλέον τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται -όπως και σήμερα- στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες) με απαραίτητη προϋπόθεση την προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος.

Τα περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας τίθενται σε ισχύ το 2010. Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας για το 2010, που ως γνωστό καταβάλλονται στο τέλος του 2009, θα υπολογιστούν με τον νέο τρόπο.
Αναλυτικά τα νέα τέλη μπορείτε να δείτε σε πίνακα που θα σας διανεμηθεί.

β) Ανανέωση Στόλου Οχημάτων και απόσυρση οχημάτων
Σε συνδυασμό με το μέτρο των περιβαλλοντικών τελών, το οποίο θα λειτουργήσει ως «αντικίνητρο» κυκλοφορίας οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας ή μεγάλης ηλικίας, δίδονται συμπληρωματικά κίνητρα για την απόσυρση των οχημάτων αυτών και την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων.
Τα κίνητρα απόσυρσης θα κλιμακώνονται με την κατηγορία και τον κυβισμό του οχήματος που αποσύρεται και θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για εκείνους που κατόπιν της απόσυρσης θα προβούν σε αγορά οχήματος νέα τεχνολογίας. Τονίζω ότι η χρηματοδότηση της αγοράς νέου αυτοκινήτου δίδεται μόνο σε όσους ταυτόχρονα αποσύρουν παλαιό.
Η απόσυρση και η ανανέωση του στόλου των οχημάτων (Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά και βαρέα οχήματα) δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτείται από τα επιπλέον έσοδα από τις περιβαλλοντικές «προσαυξήσεις» των υφιστάμενων τελών κυκλοφορίας, καθώς και από τα επιπλέον έσοδα του Κράτους, λόγω επιπρόσθετης ζήτησης στην αγορά οχημάτων από την εφαρμογή των μέτρων.
Το μέτρο της απόσυρσης των οχημάτων εφαρμόζεται αμέσως μετά την έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων.

Έως το 2015 που θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα απόσυρσης οχημάτων παλαιάς τεχνολογίας, θα έχουμε πετύχει θεαματικές μειώσεις των εκπομπών ρύπων. Συγκεκριμένα, υπολογίζουμε ότι η μείωση σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση θα κυμαίνεται περί το 50-60% για όλους τους ρύπους.

γ) «Πράσινος» δακτύλιος
Ένα ακόμα κίνητρο για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων, αποτελεί και η θέσπιση του «πράσινου» δακτυλίου. Θα εφαρμοστεί στην Αθήνα από 1η Σεπτεμβρίου 2011 και σε όποιο άλλο αστικό κέντρο πάρει σχετική απόφαση η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Στην Αθήνα, αρχικά θα εφαρμοστεί στα όρια και στο ωράριο του υφιστάμενου δακτυλίου. Σε επόμενη φάση, όταν θα έχει προχωρήσει σημαντικά η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, αλλά και οι επεκτάσεις του Μετρό, μπορεί να εξεταστεί η διεύρυνση των ορίων του. Το μέτρο θα εφαρμοστεί παράλληλα με την εφαρμογή του μέτρου διαφοροποίησης του χρώματος του σήματος των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας, ώστε να ελέγχεται ευκολότερα η εφαρμογή του.
Για τα Ι.Χ. και τα ημιφορτηγά, προβλέπεται η εφαρμογή του «πράσινου» δακτυλίου ως εξής:
- Τα αυτοκίνητα με πολύ υψηλές εκπομπές ρύπων -δηλαδή τα παλιά οχήματα, προ 15ετίας- δεν θα μπορούν να εισέρχονται στον «πράσινο» δακτύλιο κατά το ωράριο λειτουργίας του. Θα εισέρχονται μόνο εκτός του ωραρίου του.
- Τα «καθαρά» αυτοκίνητα, δηλαδή τα καινούρια αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/km, η είσοδος στον «πράσινο» δακτύλιο θα είναι ελεύθερη όλες τις ώρες.
- Όλα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, θα συνεχίσουν να κινούνται με το σύστημα «μονά – ζυγά» όπως σήμερα.

Θέλω, κλείνοντας, να σας πω ότι τα μέτρα που σας παρουσίασα αποτελούν ένα καλά μελετημένο και αυτοχρηματοδοτούμενο σχέδιο δράσης για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία.
Το πρόβλημα είναι σημαντικό και σίγουρα δεν αντιμετωπίζεται από τη μία μέρα στην άλλη. Γι’ αυτό και επεξεργαστήκαμε καλά και εις βάθος τα μέτρα που σας παρουσίασα. Μέτρα που δεν είναι αποσπασματικά, αλλά συναποτελούν μία ολοκληρωμένη δέσμη και δίνουν έμφαση και προτεραιότητα στην περιβαλλοντική διάσταση».

23/07/2009
BACK TOP OF THE PAGE