ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής 2009. Κριτική Αποτίμηση-Προοπτικές
Εργαστήριο Αστικού Περιβάλλοντος - Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχ. Ε.Μ.Π.

Με ευθύνη του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος και στο πλαίσιο του διαλόγου για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής, διοργανώθηκε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου ημερίδα με τίτλο:

TO ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 2009. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.


Η ημερίδα δεν εξάντλησε το σύνολο των θεμάτων που εισάγει το νέο ΡΣΑ, αλλά επικεντρώθηκε σε ορισμένα από τα κεντρικά ζητήματα που ανακύπτουν. Στο τεύχος που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται οι περισσότερες εισηγήσεις, όπως παρουσιάστηκαν στην ημερίδα. Το σύνολο των εισηγήσεων και παρεμβάσεων, όπως θα προκύψουν από την απομαγνητοφώνηση της ημερίδας, θα περιληφθούν σε τεύχος που θα κυκλοφορήσει σύντομα.

25/06/2009
BACK TOP OF THE PAGE