ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η UNEP και η Πράσινη Οικονομία
MOnuMENTA

Η UNEP (United Nations Environment Programme) ξεκινά την πρωτοβουλία για την Πράσινη Οικονομία με σκοπό να ξαναβάλει σε λειτουργία τις παγκόσμιες αγορές.

Η πρόσφατη κρίση στην οικονομία, τα καύσιμα και τα τρόφιμα εμφανίζεται στενά συνδεδεμένη με την αποτυχημένη διαχείριση των αγορών που μέχρι σήμερα βασίζονταν σε στρατηγικές εξαγωγής πρώτων υλών, οδηγώντας στην απώλεια σημαντικού φυσικού κεφαλαίου. Η πρωτοβουλία για την Πράσινη Οικονομία της UNEP σε συνεργασία με κορυφαίους οικονομολόγους στοχεύει στη στροφή της παγκόσμιας οικονομίας προς τις «καθαρές» τεχνολογίες και τις «φυσικές» υποδομές ως μέσο για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και για την επίτευξη πραγματικής ανάπτυξης. Η Πρωτοβουλία βασίζεται σε τρείς πυλώνες: στην αξιολόγηση και διοχέτευση των φυσικών παροχών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στο σχεδιασμό στρατηγικών για την επιτάχυνση της μετάβασης προς μία Πράσινη Οικονομία. Αυτή η μετάβαση μπορεί να επιτευχθεί με τη βοήθεια των ακόλουθων παραγόντων: καθαρές πηγές ενέργειας και καθαρές τεχνολογίες (π.χ. ανακύκλωση), ενέργεια αγροτικής προέλευσης (π.χ. ανανεώσιμη και βιώσιμη βιομάζα), βιώσιμες καλλιέργειες (π.χ. οργανικές καλλιέργειες), υποδομές προερχόμενες από τα οικοσυστήματα, μείωση των εκπομπών CO2 από την υποβάθμιση των δασών, βιώσιμες πόλεις μέσω του πολεοδομικού σχεδιασμού, των μέσων μεταφοράς και της βιοκλιματικής δόμησης.

20/11/2008
BACK TOP OF THE PAGE