ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα - μια σημαντική απόφαση
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση - στήριξη της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου σε πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα για την προστασία του κλίματος αλλά ανησυχεί για τις προθέσεις ορισμένων κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής.

Οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος αποφάσισαν ομόφωνα σήμερα Τρίτη 7/10 να στηρίξουν ομόφωνα την Εισήγηση της Φιλανδής Ευρωβουλευτού των Πράσινων Satu Hassi για τους στόχους των κρατών μελών, σύμφωνα με την οποία:

· Υιοθετούνται οι εθνικοί στόχοι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά προτείνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι συνολικής μείωσης των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για την αλλαγή του κλίματος κατά 50% το 2035 και 60-80% το 2050 σε σχέση με το 1990.

· Προτείνεται μηχανισμός τιμωρίας-συμμόρφωσης των κρατών μελών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους με πρόστιμο 100 ευρώ και πρόσθετη υποχρέωση μείωσης κατά 30% για κάθε τόνο ισοδύναμου CO2 απόκλισης από το στόχο.

· Προτείνεται μείωση των πιστωτικών μορίων από μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη, τονώνοντας έτσι περισσότερο την προσπάθεια λήψης μέτρων στην ίδια τη χώρα.

· Προτείνεται χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών για λήψη από πλευράς τους μέτρων μείωσης των εκπομπών.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS θεωρεί ότι εφόσον υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα θα οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας, της προστασίας του κλίματος, της πράσινης οικονομίας και της καινοτομίας, ενώ θα συμβάλλουν στη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Περιβάλλοντος υιοθέτησε την Έκθεση για την επέκταση και ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής. Η πιο σημαντική σχετική απόφαση είναι η επιβεβαίωση της υποχρέωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής να αγοράζουν το σύνολο των δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2 που θα πραγματοποιούν, σε αντίθεση με ορισμένες κυβερνήσεις και ευρωβουλευτές που επιθυμούσαν ευνοϊκότερη μεταχείριση για τις μονάδες αυτές με συνέχιση του καθεστώτος δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι από το 2013 κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ορυκτά καύσιμα θα έχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, κάτι που δεν θα ισχύει για την ενέργεια που παράγεται από καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ιδιαίτερα για το ζήτημα αυτό, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS ανησυχεί έντονα για τις πραγματικές προθέσεις ορισμένων κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής, μια και δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι προθέσεις της κυβέρνησης σε σχέση ακριβώς με το μέτρο αυτό.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS καλεί όλους τους Έλληνες Ευρωβουλευτές να στηρίξουν ενεργά τις προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου και ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει πως στα επερχόμενα Συμβούλια Υπουργών και στο Συμβούλιο αρχηγών κρατών θα στηρίξει τόσο τους φιλόδοξους στόχους που θέτει τώρα η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωκοινοβουλίου όσο και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλειστηριασμό ήδη από το 2013 του συνόλου των δικαιωμάτων για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και σταδιακά μέχρι το 2020 για τις μεγάλες εγκαταστάσεις στους υπόλοιπους τομείς.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Νίκος Χρυσόγελος info@medsos.gr
http://www.medsos.gr

8/10/2008
BACK TOP OF THE PAGE