ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας
Δήμος Αθηναίων

Για πρώτη φορά σε επίπεδο Δήμου δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για τους χώρους πρασίνου, το οποίο περιλαμβάνει:

Κανονισμό για του δημόσιους χώρους πρασίνου σε ό,τι αφορά την προστασία και τη συντήρηση των χώρων του Δήμου, καθώς και τις υποχρεώσεις των χρηστών των δημοσίων χώρων.
Κανονισμό για τους ιδιωτικούς χώρους πρασίνου σε ό,τι αφορά την προστασία και τη συντήρηση των ιδιωτικών χώρων πρασίνου, καθώς και τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών για τον ιδιωτικό χώρο.

Εισάγει δύο νέους θεσμούς:

Την "Πρασινοδομία", βασική αρμοδιότητα της οποίας θα είναι η εφαρμογή των διατάξεων της Χάρτας.
Τη "Φυτοδημιουργία", βασική αρμοδιότητα της οποίας θα είναι η διατήρηση των ειδών της αττικής χλωρίδας και η εκπόνηση μελετών για τη διαμόρφωση και την ανάπλαση χώρων πρασίνου, την εκπόνηση προγράμματος αξιολόγησης της απόδοσης διαφόρων ειδών δένδρων στις συνθήκες της Αθήνας, τη σύνταξη Καταλόγου Προστατευόμενων Ειδών, τη σύνταξη Καταλόγου Σημαντικών και Ιστορικών Δέντρων, τη σύνταξη Καταλόγου Ανεπιθύμητων Ειδών και τη σύνταξη Καταλόγου για Φυτεύσεις.

Θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία και τη λειτουργία Παρατηρητηρίου για το Πράσινο, το οποίο θα δίνει όλα τα στοιχεία για τους υφιστάμενους χώρους πρασίνου, σε ό,τι αφορά τα ποιοτικά και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά.

Προωθεί, σε συνδυασμό με την προστασία του πρασίνου, την προστασία των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας.

Θέτει στόχους και θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα για την αύξηση των χώρων πρασίνου. Ταυτόχρονα, θέτει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κριτηρίων για την ιεράρχηση των νέων χώρων πρασίνου, σε σχέση με την αναγκαιότητα, την πολεοδομική σκοπιμότητα και το συγκριτικό κόστος.

Τέλος, δεσμεύεται για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη.

Δείτε τη Χάρτα Πρασίνου της Αθήνας.

Μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας:

Ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Αθηναίων
Μονάδα Υποστήριξης Αξιολόγησης
Αθηνάς 63, 105 52 Αθήνα

Μέσω fax στο 210 3722321

Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mya9@cityofathens.gr

22/09/2008
BACK TOP OF THE PAGE