ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Όχι στην κατασκευή Μαρίνας-Λιμανιού-Τεχνητού Νησιού στην παραλία Μαραθώνα-Υπογράψτε
Φίλοι του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαραθώνα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΛΙΜΑΝΙΟΥ - ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑ


Όλοι όσοι υπογράφουμε αυτό το ψήφισμα, είμαστε αντίθετοι στην κατασκευή του τεχνητού νησιού που προωθείται για την παραλία Μαραθώνα Αττικής με σκοπό να γίνει ΜΑΡΙΝΑ ελλιμενισμού αρχικά 120 σκαφών και εν συνεχεία και άλλων 200 για τους εξής λόγους :

1. Είναι ακριβώς το ίδιο έργο με εκείνο που ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικράτειας το 1996 και για το οποίο γνωμοδότησαν τότε αρνητικά δ/νσεις των Υπουργείων Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας και ΠΕΧΩΔΕ.

• Θα καταλάβει έκταση 120 στρ. θάλασσας, στην οποία και θα ρίξουν 138.000 m3 μπαζωμάτων, λιθορριπών και τσιμέντου για να το κατασκευάσουν.
• Η πραγματική δυναμικότητα ελλιμενισμού είναι για τουλάχιστον 320 σκάφη.

2. Θα προκαλέσει τεράστια οικολογική καταστροφή στα ευαίσθητα οικοσυστήματα της ακτής και θα παράγει αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα με την λειτουργία του.
Τα ακτομηχανικά προβλήματα θα ενταθούν. Ήδη ο παράνομος μόλος των 70 + 70μ που υπάρχει εκεί, έχει «εξαφανίσει» τις παραλίες που είχαν πλάτος 30-35μ.
• Η θάλασσα θα γίνει ακατάλληλη για κολύμβηση και για πολλές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το λιμάνι.

3. Προσβάλλει την ιστορικότητα της περιοχής. Βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου του Μαραθώνα και θα μεταβάλλει για πάντα την ακτογραμμή «…η οποία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της ιστορικής τοποθεσίας λόγω του ρόλου που διαδραμάτισε στις συνθήκες της μάχης του Μαραθώνα…» (ΣτΕ 1474/96).

4. Αποτελεί απειλή για την οικονομία της περιοχής, αφού η παραλία του Μαραθώνα θα χρησιμοποιείται πλέον ως λιμανότοπος, χάνοντας ταυτόχρονα τους επισκέπτες της που θα πηγαίνουν αλλού για μπάνιο, φαγητό, διασκέδαση.

Συμπερασματικά θα είναι ένα έργο υποβάθμισης της περιοχής από περιβαλλοντική , πολιτιστική και οικονομική άποψη.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.nomarinainmarathonbeach.com/

8/08/2008
BACK TOP OF THE PAGE