ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος
WWF Ελλάς

Ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος: ναι, αλλά όχι μόνο του!

Την ανάγκη δημιουργίας ενός συνεκτικού και αποτελεσματικού συστήματος διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικής πολιτικής, το οποίο θα πλαισιώσει και θα υποστηρίζει το αναγκαίο πλέον Υπουργείο Περιβάλλοντος, επισήμανε σήμερα η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς.

Σε σχετική συνέντευξη τύπου, η οργάνωση έδωσε σε δημόσιο διάλογο μια ολοκληρωμένη πολιτική πρόταση για εθνικό σύστημα περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Το WWF Ελλάς εκτιμά ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής, καθώς και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεχόμενων προκλήσεων που προκύπτουν από την ανάγκη για τη σωστή εφαρμογή των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της χώρας έναντι του διεθνούς δικαίου.

Η πρόταση του WWF Ελλάς συνοψίζεται στις εξής παρεμβάσεις:
Α) Αναβάθμιση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, ώστε να συμμετέχει στη διαδικασία επεξεργασίας νομοσχεδίων περιβαλλοντικού περιεχομένου και να αποτελέσει περιβαλλοντικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ της Βουλής και της κοινωνίας.
Β) Αυτόνομο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, που θα αποτελέσει τον κεντρικό φορέα χάραξης της περιβαλλοντικής πολιτικής και παρακολούθησης της κατάστασης του περιβάλλοντος.
Γ) Αντιπρόεδρο Αειφόρου Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα τον συντονισμό των τομέων της κυβερνητικής δράσης που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη. Προτείνεται επίσης, η σύσταση από τον Πρωθυπουργό διυπουργικών επιτροπών για το περιβάλλον.
Δ) Αναβάθμιση των μηχανισμών περιβαλλοντικού ελέγχου, με προτεραιότητα στην ίδρυση Αρχής Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων, τη βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των ελεγκτικών σωμάτων και τη διεύρυνση των μέσων άσκησης ελέγχου.

«Ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν αποτελεί λύση από μόνο του. Ας σκεφτούμε τι θα συμβεί σε καταστάσεις συνεχιζόμενης πολιτικής και κοινωνικής απαξίωσης για το περιβάλλον: η μοναξιά ενός περιβαλλοντικού υπουργείου που δεν θα έχει πλαισιωθεί από ένα αποτελεσματικό πλέγμα θεσμών διαμόρφωσης και εφαρμογής περιβαλλοντικών πολιτικών μάλλον θα επιδεινώσει την κατάσταση», δηλώνει η Θεοδότα Νάντσου, υπεύθυνη πολιτικής του WWF Ελλάς.

«Η περιβαλλοντική κρίση υπαγορεύει γενναίες αλλαγές στον τρόπο διαμόρφωσης των αναγκαίων πολιτικών και μηχανισμών αντιμετώπισής της. Μέσα από αυτή την πρόταση, το WWF Ελλάς ανοίγει ένα δημόσιο διάλογο που ποτέ δεν έγινε και διατυπώνει ένα σύστημα που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας. Η εφαρμογή ενός τέτοιου πλαισίου θα αποτελέσει ισχυρή απόδειξη πολιτικής βούλησης, όταν αυτή υπάρξει», τονίζει ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς (14.5.08)

Περισσότερες πληροφορίες:
Θεοδότα Νάντσου, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής, 210-3314893, 698 2471722, tnantsou@wwf.gr
Μαρίτα Παντέρη, Υπεύθυνη Τύπου, 210-3314893, 6982471724, m.panteri@wwf.gr

21/05/2008
BACK TOP OF THE PAGE