ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Η Ελλάδα και η παρακολούθηση των αερίων του θερμοκηπίου
MOnuMENTA

Η Επιτροπή Συμμόρφωσης της Συνθήκης-Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) αποφάσισε να αποκλείσει την Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων τουλάχιστον για τρεις μήνες λόγω της μη αξιόπιστης παρακολούθησης των αερίων του θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπει κάθε χώρα να διαθέτει αξιόπιστο σύστημα καταγραφής αερίων θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

24/04/2008
BACK TOP OF THE PAGE