ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Αποφάσεις για το Περιβάλλον
MOnuMENTA

Στην ιστοσελίδα www.nomosphysis.org της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Νόμος+Φύση που δραστηριοποιείται και εξειδικεύεται στο χώρο των θεσμών και της πολιτικής του περιβάλλοντος υπάρχει η θεματική ενότητα ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ των ανώτατων δικαστηρίων της Ελλάδας, με έμφαση σε αυτές του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε αυτήν μπορεί κανείς να βρει δικαστικές αποφάσεις καθώς επίσης τις βασικές σκέψεις κάθε απόφασης και σχόλια αυτής. Όσοι ασχολούνται και ενδιαφέρονται για το περιβάλλον θα βρουν μια πολύτιμη πηγή πληροφόρησης.
http://www.nomosphysis.org.gr/category.php?catid=98&lang=1

25/03/2008
BACK TOP OF THE PAGE