ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Πάρκο Πρεσπών: Οκτώ χρόνια πρωτοποριακής διασυνοριακής συνεργασίας για το περιβάλλον
Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Οκτώ χρόνια εντατικής συνεργασίας τοπικών φορέων για την από κοινού προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής των Πρεσπών γιόρτασε στις 2 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, το Πάρκο Πρεσπών. Πρόκειται για την πρώτη διασυνοριακή προστατευόμενη περιοχή στα Βαλκάνια, που ιδρύθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2000, με κοινή Διακήρυξη των Πρωθυπουργών της Αλβανίας, της Ελλάδας και της πΓΔΜ, και στόχο να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη.

Ορόσημα αυτής της οκταετίας αποτελούν η συμφωνία επί ενός «Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την αειφόρο ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών» το 2002, η συνεργασία για την καταπολέμηση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών και η έναρξη το 2007 ενός τριμερούς προγράμματος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των οικοσυστημάτων της λεκάνης των Πρεσπών. Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 13,5 εκ.$ και διάρκειας πέντε ετών, συγχρηματοδοτείται από το Παγκόσμιο Ταμείο για το Περιβάλλον , οργανισμούς αναπτυξιακής βοήθειας ευρωπαϊκών χωρών και τις κυβερνήσεις των τριών χωρών που μοιράζονται τη λεκάνη των Πρεσπών.

Τα επόμενα χρόνια, τόσο αυτό το μεγάλο πρόγραμμα όσο και πληθώρα άλλων μικρότερων που προηγήθηκαν και θα ακολουθήσουν αναμένεται να οδηγήσουν στη δημιουργία στέρεης βάσης για:
- συντονισμένο χωροταξικό σχεδιασμό,
- εναρμονισμένη διαχείριση του νερού των λιμνών, του σημαντικότερου φυσικού πόρου και περιβαλλοντικού αγαθού στη λεκάνη,
- μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας,
- οικολογική διαχείριση των δασών,
- κοινούς κανόνες αλιείας,
- συνεργασία των προστατευόμενων περιοχών στις τρεις χώρες για την αποτελεσματικότερη προστασία των παγκόσμιας σημασίας ειδών πανίδας και οικοτόπων, και κυρίως των σπάνιων υδρόβιων πουλιών και υγροτόπων της Πρέσπας.
Άμεσο στόχο αποτελεί επίσης η ενδυνάμωση και η θεσμοθέτηση του συστήματος διασυνοριακής συνεργασίας με την υπογραφή τριμερούς διεθνούς συμφωνίας για το Πάρκο Πρεσπών, η οποία εκκρεμεί εδώ και τέσσερα χρόνια.

Παρά τις αντιξοότητες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, και τον συχνά αρνητικό γεωπολιτικό περίγυρο στην ευρύτερη περιοχή, οι κάτοικοι και οι φορείς της λεκάνης των Πρεσπών αναγνωρίζουν πως το κοινό τους μέλλον εξαρτάται απόλυτα από την προστασία του οικολογικού και πολιτιστικού πλούτου της περιοχής τους. Σε πρόσφατο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπέγραψαν οι τρεις OTA των Πρεσπών (Κοινότητα Λικένας, Αλβανία - Δήμος Πρεσπών, Ελλάδα – Δήμος Ρέσεν, πΓΔΜ) καλούν τις Κυβερνήσεις των τριών χωρών να παίξουν κι αυτές το ρόλο τους για το κοινό μέλλον της Πρέσπας, με πρώτο βήμα τη διάνοιξη συνοριακών διαβάσεων στην περιοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Βιβή Ρουμελιώτου, Εταιρία Προστασίας Πρεσπών - Γραμματεία Συντονιστικής Επιτροπής Πάρκου Πρεσπών, τηλ: 23850 51211, fax: 23850 51343, e-mail: v.roumeliotou@spp.gr

4/02/2008
BACK TOP OF THE PAGE