ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Δήλωση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά
για τον Ασωπό ποταμό
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, στις 27.9.07, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Από σήμερα Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου συνεργεία του ΥΠΕΧΩΔΕ ξεκινούν εντατικές εργασίες καθαρισμού του Ασωπού ποταμού με παράλληλη ταυτοποίηση των αγωγών που εκβάλλουν σε αυτόν και σφράγιση όσων εξ αυτών διαπιστωθεί ότι είναι παράνομοι.
Η αρμοδιότητα καθαρισμού του Ασωπού ποταμού ανήκει στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και για την επέμβαση του ΥΠΕΧΩΔΕ με απόφασή μου το έργο χαρακτηρίστηκε εθνικού επιπέδου.

Υπογραμμίζω ότι με εντολή μου, από τις 10 Αυγούστου 2007 και μετά, δηλαδή από τη στιγμή που ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο στα υπόγεια νερά της περιοχής του Ασωπού ποταμού, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος κάνουν συνεχείς και εντατικούς ελέγχους.
Στα πλαίσια αυτά μέχρι τώρα έχουν γίνει 7 δειγματοληψίες στον Ασωπό ποταμό και 24 έλεγχοι-αυτοψίες σε μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Με βάση αυτούς τους ελέγχους του ΥΠΕΧΩΔΕ :
α) οριοθετήθηκε η περιοχή όπου καταγράφονται υψηλές τιμές εξασθενούς χρωμίου.
β) διαπιστώθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένο αγωγό και ρέμα
γ) εντοπίστηκαν, ήδη, από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με την συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου και συνδέονται με τις συγκεκριμένες θέσεις
δ) εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή και άλλες δραστηριότητες των οποίων τα απόβλητα περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου, οι οποίες δεν συνδέονται με τις συγκεκριμένες θέσεις.

Σε όλες τις περιπτώσεις όπου οριστικά διαπιστώνονται παραβάσεις οι σχετικοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στον αρμόδιο εισαγγελέα για ποινικές κυρώσεις. Επίσης, θα καταλογισθούν, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, υψηλά πρόστιμα.
Σε περιπτώσεις υποτροπής ή μη συμμόρφωσης προς τους περιβαλλοντικούς όρους θα υπάρχει διακοπή των εργασιών της επιχείρησης.
Οι έλεγχοι στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής θα είναι συνεχείς και αλλεπάλληλοι και οι κυρώσεις αυστηρότατες.

Επίσης, θα ζητήσω από τις αρμόδιες για τον Ασωπό ποταμό Νομαρχίες να επανεξετάσουν όλες τις άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν χορηγηθεί από αυτές.
Υπογραμμίζω ότι ο έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων είναι κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των Αρχών που αδειοδοτούν και στην προκειμένη περίπτωση των Νομαρχιών και των Περιφερειών. Φυσικά το ΥΠΕΧΩΔΕ δειγματοληπτικά ή κατόπιν καταγγελίας διεξάγει ελέγχους και σε δραστηριότητες που το ίδιο δεν αδειοδοτεί.

Σημειώνω, επίσης, ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ προχωρά στην επανεξέταση προς το αυστηρότερο των οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν σε υγρά απόβλητα (π.χ. εξασθενές χρώμιο, νικέλιο, αρσενικό, κάδμιο κ.λπ.) σε επίπεδο χώρας, καθώς και στην εντατικοποίηση των ελέγχων για την εφαρμογή της ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), η οποία αφορά στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί έργο εθνικής σημασίας και θέλω να τονίσω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιδείξουν την απαιτούμενη ευαισθησία και αποφασιστικότητα».

30/09/2007
BACK TOP OF THE PAGE