ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς
Ελληνικό ICOMOS

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μεγάλη επιτυχία για τη Χώρα μας αποτελεί η εγγραφή του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Σε αυτή την απόφαση κατέληξε η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς κατά τη διάρκεια της 40ης Συνόδου της, που πραγματοποιήθηκε στις 10-17 Ιουλίου 2016 στην Κωνσταντινούπολη. H προεδρεύουσα της Συνόδου, Lale Ülker, ανακοίνωσε την ομόφωνη και χωρίς καμία παρατήρηση απόφαση της Επιτροπής για την εγγραφή των Φιλίππων στον κατάλογο του διεθνούς οργανισμού, ως μνημείου με εξέχουσα οικουμενική αξία, που τεκμηριώνεται τόσο βάσει της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς, όσο και λόγω της σύνδεσης του χώρου με τον Απόστολο Παύλο και της διδασκαλίας του, η οποία σηματοδότησε τις απαρχές του Χριστιανισμού στην Ευρώπη.

Μετά τη σχετική πολιτική απόφαση, ακολούθησε η κατάρτιση του φακέλου υποψηφιότητας των Φιλίππων, που αποτέλεσε προϊόν μακροχρόνιας, επίπονης και συστηματικής προσπάθειας των αρμόδιων στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ειδικότερα της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Διεύθυνσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, καθώς και της τοπικής κοινωνίας και του Δήμου.

Ο αρχαιολογικός χώρος των Φιλίππων είχε ενταχθεί από το 2003 στον Ελληνικό Ενδεικτικό Κατάλογο και αποτέλεσε την πρώτη υποψηφιότητα της Χώρας μας με τις νέες και περισσότερο απαιτητικές επιχειρησιακές οδηγίες, που θέσπισε εν τω μεταξύ η UNESCO. Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβλήθηκε τον Ιανουάριο του 2015 και αξιολογήθηκε θετικά από τo ICOMOS, που είναι ο Επίσημος Τεχνικός Σύμβουλος της UNESCO, προς την οποία εισηγείται αρμοδίως. Με την ένταξη των Φιλίππων η Χώρα μας αριθμεί πλέον 18 εγγραφές στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Το Ελληνικό ICOMOS έχει κάθε λόγο να εκφράσει την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, καθώς συνέβαλε με όλες του τις δυνάμεις στην επίτευξη του στόχου αυτού σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δέχθηκε τα ειλικρινή συγχαρητήρια τόσο της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΟΑ, όσο και του διεθνούς ICOMOS καθώς και πολλών Εθνικών Επιτροπών του ICOMOS.

Ήδη από το 2011 το Ελληνικό ICOMOS συμμετείχε διά του Προέδρου του σε εκδήλωση στην Καβάλα με θέμα «Η προστασία είναι αειφορία; Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO και αρχαιολογικός χώρος Φιλίππων» (με διάλεξη που αποτέλεσε προϊόν συλλογικής εργασίας μελών του ICOMOS), επισημαίνοντας εκείνα τα χαρακτηριστικά των Φιλίππων που πληρούν τα κριτήρια της ένταξης και τονίζοντας τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές παραμέτρους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της υποψηφιότητας.

Κλιμάκιο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού ICOMOS μετέβη στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων το 2014, προκειμένου να αξιολογήσει θέματα που αφορούν στις ζώνες προστασίας, στην κατάσταση διατήρησης των κατάλοιπων, καθώς και στα αποτελέσματα επεμβάσεων συντήρησης, στερέωσης και αποκατάστασης που είχαν πραγματοποιηθεί στο χώρο, ενώ έγιναν και συναντήσεις με την προϊστάμενη και εκπρόσωπους της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας και της Δημάρχου και εκπροσώπων του Δήμου Καβάλας-Θάσου.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε πραγματοποιήθηκαν αρκετές συσκέψεις με τους αρμόδιους εκπροσώπους του ΥΠΠΟΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατά τις οποίες το Ελληνικό ICOMOS έκανε στοχευμένες υποδείξεις για τη συμπλήρωση και βελτίωση του φακέλου υποψηφιότητας. Ο Πρόεδρος του ελληνικού ICOMOS εισηγήθηκε εμπιστευτικά προς το διεθνές ICOMOS, σχετικά με την υποψηφιότητα των Φιλίππων, κατόπιν αιτήματος του διεθνούς ICOMOS, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, από όλους τους προέδρους των αντίστοιχων Εθνικών ICOMOS. Εν συνεχεία ήρθε σε επαφή με την εμπειρογνώμονα του Διεθνούς ICOMOS, που μετέβη στους Φιλίππους για την αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Αποφασιστικές ήταν οι προσπάθειες, οι επαφές και οι καρποφόρες επικοινωνίες τόσο της αντιπροέδρου του ελληνικού ICOMOS, η οποία είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεθνούς ICOMOS, όσο και της υπεύθυνης Διεθνών θεμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού ICOMOS.

Πάγια θέση του Ελληνικού ICOMOS είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστεί συστηματικά και συντονισμένα η προσπάθεια ένταξης ελληνικών μνημείων και τοποθεσιών πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, που πληρούν τις προϋποθέσεις, στον κατάλογο της UNESCO, ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η προβολή του υπερεθνικού χαρακτήρα του πολιτιστικού μας αποθέματος. Επιπλέον η ένταξη ενός μνημείου, έχει πολλαπλά οφέλη και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και συμβάλλει στην ανάπτυξη και ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού, δημιουργώντας ευκαιρίες για εξεύρεση πόρων χρηματοδότησης και για αειφόρο ανάπτυξη. Προς το σκοπό αυτό, πιστεύουμε ότι πριν από κάθε προσπάθεια ένταξης μνημείου της Χώρας μας στον κατάλογο της UNESCO, θα πρέπει να προηγείται διεξοδική συζήτηση μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και του ελληνικού ICOMOS.

Τέλος, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να συγχαρούμε όλους όσους εργάστηκαν για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος και να δεσμευτούμε ότι παραμένουμε αρωγοί στις απαιτητικές διαδικασίες ένταξης και διατήρησης των ελληνικών μνημείων στον κατάλογο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Για το Ελληνικό I.C.O.MO.S.

Δρ Αθανάσιος Νακάσης - Ιωάννης Πανόπουλος

29/07/2016
BACK TOP OF THE PAGE