Η ΔΥNΑMΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
THE POWER OF WATER
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
H ΜOnuMENTA στηρίζει τον αγώνα
κατά των καταστροφικών σχεδίων στον Υμηττό

H ΜOnuMENTA στηρίζει τον αγώνα κατά των καταστροφικών σχεδίων στον Υμηττό και προσέφυγε στο ΣτΕ ζητώντας την ακύρωση της υπ. αρ. πρωτ. 136013/7 Αυγούστου 2009 κοινής απόφασης ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΥΠΠΟ, Υπ. Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα "την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τα νέα οδικά έργα Αττικής και της υπ. αρ. πρωτ. Α/2/00/00/01/οικ.4444/26-08-09 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σχετικά με την έγκριση α)διενέργειας του διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για τη "μελέτη-κατασκευή-χρηματοδότηση-λειτουργία-συντήρηση και εκμετάλλευση του έργου: Νέα οδικά έργα Αττικής" με σύμβαση παραχώρησης και β) έγκρισης των τευχών δημοπράτησης του διαγωνισμού.

16/11/2009
BACK TOP OF THE PAGE