ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Συχνές ερωτήσεις για την αρχιτεκτονική κληρονομιά

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήσεις που λαμβάνουμε και αφορούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά.

* Ποιος νόμος προστατεύει τις αρχαιότητες και την αρχιτεκτονική κληρονομιά της Ελλάδας;
Ο νόμος υπ’αριθ. 3028 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς» που έγινε ΦΕΚ στις 28 Ιουνίου 2002.

* Ποιος νόμος προστατεύει τις αρχαιότητες της Κύπρου;
Δύο νόμοι προστατεύουν τις αρχαιότητες της Κύπρου: Ο περί αρχαιοτήτων νόμος και ο περί αρχαιοτήτων τροποποιητικός νόμος του 2006.

8/02/2010
BACK TOP OF THE PAGE