ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Πρόγραμμα "Επόμενος σταθμός: Βικτώρια | Nächste Station: Victoriaplatz

Το πρόγραμμα «Επόμενος σταθμός: Βικτώρια |Nächste Station: Victoriaplatz», υλοποιήθηκε στην Αθήνα το 2020 από το Victoria Sqare Project με τη συνεργασία των ΚΑΡΠΟΣ, MONUMENTA, WORLD HUMAN FORUM, 2ου ΓΕΛ Αθήνας, Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευση. ςΣυγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον και είχε τη στήριξη του European Forum for Freedom in Education. Τον συντονισμό του Έργου είχε η κ. Αγγελική Τσέλιου.

Το πρόγραμμα #NextStationVictoria επιχείρησε να συμβάλει στη διατύπωση ενός νέου συλλογικού αφηγήματος στη Βικτώρια, που θα φέρει κοντά τις διαφορετικές κοινότητες, με όχημα την τοπική ιστορία και την πολιτιστική της κληρονομιά. Με αφορμή τα αποτυπώματα των ελληνογερμανικών σχέσεων που διασώζονται στο αστικό τοπίο και τη συλλογική μνήμη της περιοχής, αξιοποίησε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ως πηγή έμπνευσης και βασικό εργαλείο για την ενίσχυση του αισθήματος του ανήκειν αλλά και της ευθύνης των κατοίκων, ιδιαίτερα των νέων, απέναντι στη γειτονιά τους.

Τους περιπάτους ανέλαβε η MONUMENTA. Η έκδοση του προγράμματος δίνει πολλές πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματά του.

28/02/2022
BACK TOP OF THE PAGE