ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων ΗΩΣ (κείμενο διακήρυξης)
Ένωση Ελλήνων Αρχαιολόγων ΗΩΣ

Την 22α Ιανουαρίου 2011 συνήλθαν σε πρώτη Τακτική Συνέλευση, στα φιλόξενα γραφεία του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, τα μέλη της νεοσυσταθείσας Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας, «Ηώς».

Οι παριστάμενοι αρχαιολόγοι, προερχόμενοι από το δυναμικό του Υπουργείου Πολιτισμού (νυν και Τουρισμού) και από τα Τμήματα Αρχαιολογίας των Ελληνικών Πανεπιστημίων, από ερευνητικά Ινστιτούτα με αντικείμενο την αρχαιολογική - αρχαιογνωστική έρευνα και από πολιτιστικούς φορείς αρχαιολογικών και αρχαιογνωστικών ενδιαφερόντων, καθώς και ανεξάρτητοι μελετητές-αρχαιολόγοι, διαβεβαίωσαν σε ομόφωνη δήλωση την προσήλωσή τους στους σκοπούς και τους στόχους της ΄Ενωσης, όπως αυτοί διατυπώνονται στον Καταστατικό της Χάρτη. . .

Διακήρυξαν επίσης την πρόθεσή τους να συμβάλλουν με τις ενέργειές τους και τις παρεμβάσεις τους προς κάθε κατεύθυνση στον ορθολογικότερο προγραμματισμό των μεθοδεύσεων θεσμικής προστασίας και προβολής των αρχαιοτήτων εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Πολιτισμού και στην αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη προώθηση των αρχαιολογικών σπουδών εκ μέρους του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Η ΄Ενωση, αρωγός στο έργο της Πολιτείας και στους σχεδιασμούς που αυτή αναλαμβάνει τόσο στον τομέα της πολιτιστικής παιδείας και αρχαιολογικής μόρφωσης, όσο και στον τομέα της γενικότερης προστασίας των αρχαιοτήτων, φιλοδοξεί με τις κατάλληλες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, να αποτελέσει τον αδέκαστο κριτή αλλά και τον σύμβουλο με εμπεριστατωμένες προτάσεις, στην ανάληψη οποιασδήποτε πρωτοβουλίας, που δεν θα διέπεται από αμφισβητούμενης σκοπιμότητας αρχές και από μικροπολιτικές επιδιώξεις και αμφιλεγόμενης διαφάνειας νεωτερισμούς. Με στήριγμα και οδηγό πάντοτε τα υποτιμημένα στην εποχή μας ανθρωπιστικά γράμματα και φυσικά στο πλαίσιο της αποδεδειγμένης κατά περίπτωση επιστημονικής ειδικότητας.

Πρόθεση της Ένωσης Αρχαιολόγων Ελλάδας, «Ηώς», αποτελεί επίσης και η ενεργοποίηση των πολιτών και η ευαισθητοποίηση ιδίως των νέων, στις αξίες του αρχαιοελληνικού και του Βυζαντινού/μεταβυζαντινού πολιτισμού, κυρίως μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων και όχι μόνον. Δεδομένου ότι η επικοινωνία των νέων με τα κατάλοιπα του παρελθόντος είναι συνήθως άγονες επισκέψεις στα Μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, η ευκαιρία για μέθεξη με τις ιδέες που αυτά αποπνέουν και η ανάγκη της διά βίου μάθησης, εφήβων και ενηλίκων, με στόχο την αυτογνωσία και τις υποχρεώσεις απέναντι στο σύνολο, είναι προφανείς.

Για να μη μεταβάλλονται οι πολίτες σε κύμβαλα αλαλάζοντα στείρας παρελθοντολογίας, σε μιαν εποχή οικονομικής κρίσης και ευτελισμού των αξιών και του μέτρου, το προσκλητήριο της Ένωσης για οργανωμένη, συστηματική και έγκυρη μελέτη και προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και στροφή προς τις διαχρονικές αρχές του Ελληνισμού, ηχεί όσο ποτέ επίκαιρο.

eos.arch@gmail.com

14/02/2011
BACK TOP OF THE PAGE