ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
O Αιγεύς, μια Εταιρεία για την Αιγαιακή Προϊστορία
Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας

O Αιγεύς - Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας αναγγέλλει τη λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου του (http://www.aegeussociety.org). Ο ιστότοπος επιθυμεί να συμβάλλει με τρόπο ουσιαστικό στην άμεση ενημέρωση, επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία των αρχαιολόγων, αλλά και φίλων της προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου καθώς και όσων περιοχών συνδέονται ιστορικά με αυτό, παρέχοντας ενημέρωση για σχετικές αρχαιολογικές έρευνες, εκδηλώσεις, δημοσιεύσεις, υποτροφίες και θέσεις εργασίας.

Ο Αιγεύς είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Ιδρύθηκε την 1 Μαρτίου 2009. Στοχεύει στην ενίσχυση της προϊστορικής αρχαιολογίας του Αιγαίου, μέσα από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ενίσχυση των διεπιστημονικών συνεργασιών με διάφορα πεδία των θετικών και θεωρητικών επιστημών. Επιπλέον, ο Αιγεύς στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη της προϊστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς του αιγαιακού χώρου, σε συνεργασία με τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς.

Οι κυριότερες δράσεις του Αιγέα περιλαμβάνουν την έκδοση μηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου για την Αιγαιακή και Κυπριακή Προϊστορία, τη δημιουργία και ενημέρωση Βιβλιοθήκης με 3000 τίτλους μέχρι στιγμής, τη δημιουργία αρχείου διδακτορικών διατριβών, τη συγκέντρωση σχετικών ψηφιακών εκδόσεων και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων προϊστορικών ερευνών στο Αιγαίο.

info@aegeussociety.org

17/01/2011
BACK TOP OF THE PAGE