ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της MONUMENTA

Ο Δρ Φίλιππος Τσιμπόγλου, Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, και η κα Ειρήνη Γρατσία, Συντονίστρια της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «MONUMENTA», υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας στο κτίριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Αντικείμενο της συνεργασίας αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου της «MONUMENTA» με θέμα «Καταγραφή, συντήρηση και ψηφιοποίηση του Αρχείου της εταιρείας Εργοληπτική ΑΕ» που θα υλοποιηθεί με δωρεά από το SNForg Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στο εν λόγω Αρχείο περιλαμβάνονται συνολικά περίπου 10.000 τεκμήρια που χρονολογούνται από το 1920 έως το 1956 μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται αρχιτεκτονικά σχέδια, τοπογραφικά, φωτογραφίες, επιστολές, διοικητικά έγγραφα και διαφημιστικά έντυπα.

Η εφαρμογή του Μνημονίου Συνεργασίας αναμένεται, μεταξύ άλλων, να ενισχύσει την υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της «MONUMENTA», να συμβάλει στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την αξιοποίηση των εμπειριών αμφότερων των φορέων μέσω της δημιουργίας ομάδων εργασίας για την εκτέλεση του συνόλου των δράσεων του έργου, διασφαλίζοντας την ποιότητα κάθε επιμέρους εργασίας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου το φυσικό και ψηφιακό αρχείο θα περιέλθουν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

4/03/2021
BACK TOP OF THE PAGE
© Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος