ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
BACK PRINT SEND TO A FRIEND [-]Α[+]
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Οι δράσεις της ΜΟΝUΜΕΝΤΑ περιλαμβάνουν και εκπαιδευτικά προγράμματα. Βασικός στόχος των προγραμμάτων είναι η δημιουργική επαφή των μαθητών με τα μνημεία και η γνωριμία με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και τους τρόπους προστασίας τους. Δύο είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα και πολλές οι δραστηριότητες.

Πρόγραμμα "Τα μνημεία είναι γύρω μας"

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και νέους 10-18 ετών, τα οποία με ενεργή συμμετοχή και διάφορες δραστηριότητες ανακαλύπτουν την έννοια του μνημείου, της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του τοπίου, γνωρίζουν μνημεία του τόπου τους, της χώρας, μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, καθώς και την αδιαχώριστη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον. Παράλληλα ανακαλύπτουν τους κινδύνους που απειλούν την αρχιτεκτονική κληρονομιά και προτείνουν τρόπους με τους οποίους τα ίδια και γενικά οι κάτοικοι ενός τόπου μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία της. Το εκπαιδευτικό έντυπο που συνοδεύει το πρόγραμμα περιλαμβάνει πληροφορίες για διάφορα μνημεία για τους κινδύνους που τα απειλούν, τρόπους προστασίας και δραστηριότητες για τη συνέχιση του προγράμματος.

Διάρκεια προγράμματος: μία ή δύο διδακτικές ώρες

Πρόγραμμα "Καταγράφω ένα παλιό κτήριο, ανακαλύπτω την ιστορία του"

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο πλαίσιο του προγράμματος “Τεκμηρίωση και ανάδειξη κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα” και έχει σαν στόχο τη γνωριμία με τη νεότερη αρχιτεκτονική κληρονομιά των πόλεων και των οικισμών και τη διαδικασία της καταγραφής ενός κτηρίου και των προφορικών μαρτυριών που σχετίζονται με αυτό. Απευθύνεται σε παιδιά και νέους 6 -18 ετών. Διανέμεται εκπαιδευτικό έντυπο με πληροφορίες για την αρχιτεκτονική κληρονομιά και τη διαδικασία καταγραφής των κτηρίων και των προφορικών μαρτυριών καθώς και ένα έντυπο-δελτίο καταγραφής ενός κτηρίου. Το πρόγραμμα "Τεκμηρίωση και ανάδειξη κτηρίων του 19ου και 20ού αιώνα στην Αθήνα" καθώς και τα έντυπα έχουν γίνει με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Διάρκεια προγράμματος: μία ή δυο διδακτικές ώρες

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν διάφορες δραστηριότητες, τις οποίες μπορεί να επιλέξει ένα σχολείο, που επιθυμεί να εμβαθύνει στο πλαίσιο των παραπάνω προγραμμάτων.

Δραστηριότητα Α: Μνημείο σε κίνδυνο

Δραστηριότητα Β: Καταγραφή κτηρίων στη γειτονιά

Δραστηριότητα Γ: Καταγραφή και εξερεύνηση του σχολείου

Δραστηριότητα Δ: Η πόλη ως μουσείο, το κτήριο ως έκθεμα

Δραστηριότητα Ε: Εργαστήρι συνέντευξης

Δραστηριότητα ΣΤ: Καταγράφω το Αρχείο και τη Συλλογή του Σχολείου μου

Πρόγραμμα"Το παιχνίδι των ρυθμών"

ένα πρόγραμμα για τους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς που συναντάμε στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις στους νεότερους χρόνους, χωρίς να ξεχνάμε και τους αρχαίους χρόνους! Το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στα νεοκλασικά, εκλεκτικιστικά και μοντέρνα κτήρια που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1830-1940 και κοσμούν τις πόλεις. Η γνωριμία με τον ρυθμολογικό διάκοσμο των κτηρίων πραγματοποιείται μέσα από την προβολή των εικόνων, τη συζήτηση και την επίσκεψη στα κτήρια. Οι μαθητές γίνονται παρατηρητές, ερευνητές και μέσα από το παιχνίδι της αναζήτησης των ρυθμών ανακαλύπτουν την ίδια την πόλη, την ιστορία των κτηρίων, τα πρότυπα, τις καταβολές, τα διάφορα ιδεολογικά ρεύματα ...

Διάρκεια προγράμματος: μία διδακτική ώρα

  • Τα προγράμματα και οι δραστηριότητες εφαρμόζονται στο χώρο του σχολείου. Η δραστηριότητα Β πραγματοποιείται σε γειτονιές με ιστορικά κτήρια.
  • Τα προγράμματα υλοποιούνται από εξειδικευμένο προσωπικό που αποτελείται από αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, ιστορικούς και μουσειοπαιδαγωγούς.
  • Τα προγράμματα έχουν λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων.
  • Τα προγράμματα είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες info@monumenta.org  6973308857

19/01/2018
BACK TOP OF THE PAGE