ΧΑΡΙΣΤΕ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝUΜΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ       
ΤΟΠΙΟ
LANDSCAPE
ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ + ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΕΣΙΝΟ / URBAN SPACE + URBAN GREEN SPACE Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ / THE POWER OF WATER ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ / ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ
BIODIVERSITY / INTERCULTURALISM ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ / INDUSTRIAL REMNANTS ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ / TRANSPORTATIONS ΤΟΠΙΟ / LANDSCAPE    
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINT [-]Α[+]

 

Φυσική Κληρονομιά - Γενικοί Σύνδεσμοι
Αρχιτεκτονική Κληρονομιά - Γενικοί Σύνδεσμοι
05 Μεταφορές
04 Βιομηχανικά Κατάλοιπα
03 Βιοποικιλότητα/ Διαπολιτισμικότητα
02 Η Δύναμη του Νερού
01 Αστικός χώρος + Αστικό πράσινο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
07 ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΜΝΗΜΕΙΑ
LOCAL COMMUNITIES & MONUMENTS